CHRCR

Archive

Покана

Почитувани соработници, колеги и пријатели, Ни претставува особена чест и задоволство да Ве поканиме на одбележување на Светскиот ден на бегалците во рамки на проектот на УНХЦР „Бегалец сега-Човек секогаш“, имплементиран од Центарот за човекови права и разрешување конфликти. На настанот, студенти од Факултетот за драмски уметности и Факултетот за ликовни уметности ...

Бегалец сега – човек секогаш

Проектот „Подигнување на свеста и поддршка на бегалците и барателите на азил кај локалните заедници“, кој се реализира во соработка меѓу Центарот за човекови права и разрешување конфликти (ЦЧПРК) и Високиот комесаријат за бегалци при Обединетите нации (УНХЦР) во Скопје, има за цел да ја подигне свеста и да го ...

Товарот на минатото: Наставата во Македонија 1944-1991

Во организација на Центарот за човекови права и разрешување конфликти и со поддршка на Универзитетот Колумбија од Њујорк, група историчари од Институтот за национална историја и од Институтот за духовно и културно наследство на Албанците, под раководство на проф. д-р Ирена Стефоска и проф. д-р Виолета Петроска-Бешка, подготвија: курикулум за ...