CHRCR

Archive

ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС за учество во проектот: МЛАДИТЕ ЗА ДЕЦАТА – Вклучување на младите во поддршка на почитување на различностите и конструктивно разрешување конфликти кај децата

До средните училишта  во Република Северна Македонија ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС за учество во проектот: МЛАДИТЕ ЗА ДЕЦАТА - Вклучување на младите во поддршка на почитување на различностите и конструктивно разрешување конфликти кај децата Почитувани, Во периодот јули 2021-март 2022, Центарот за човекови права и разрешување конфликти (ЦЧПРК) ќе го спроведува проектот „Младите ...