CHRCR

Товарот на минатото: Наставата во Македонија 1944-1991

Во организација на Центарот за човекови права и разрешување конфликти и со поддршка на Универзитетот Колумбија од Њујорк, група историчари од Институтот за национална историја и од Институтот за духовно и културно наследство на Албанците, под раководство на проф. д-р Ирена Стефоска и проф. д-р Виолета Петроска-Бешка, подготвија:

Целта на проектот беше не само да придонесе за видливоста на екс-југословенско минато кое се маргинализира во наставата по историја и во јавниот дискурс, туку и да понуди и промовира современ мултиперспективен пристап кој поттикнува на учење со критичко мислење, наспроти постојниот традиционален етноцентричен пристап кој се сведува на учење базирано исклучиво на помнење.

Оставете коментар.