CHRCR

Стапете во контакт.

Можете да не контактирате преку нашите телефонски броеви, факс, е-пошта, адреса или преку пополнување на следниот формулар:

  • Адреса:Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, бул. „Партизански Одреди“ б.б. – 1000 Скопје, Република Северна Македонија
  • Телефон:+ 389 (0)2 3065 953
  • Телефон:+ 389 (0)2 3065 954
  • Телефон:+ 389 (0)2 3065 955
  • Факс:+ 389 (0)2 3065 953
  • Е-Пошта:info@chrcr.org.mk