CHRCR

Barra e së kaluarës: Mësimi në Maqedoni 1944-1991

Në organizim të Qendrës për të drejtat e njeriut dhe zgjidhje te konflikteve me përkrahje nga Universiteti Kolumbia nga New York , grupi  historian nga Instituti për histori nacionale dhe Instituti për trashëgimi kulturore dhe shpirtërore të shqiptarëve, të udhëhequr nga Prof. D-r Irena Stefkovska dhe Prof. D-r Violeta Petroska-Beshka. përgatitën:

Qëllimi i projektit ishte jo vetëm të kontribuon në dukshmërinë e të kaluarës ish-jugosllave e cila margjinalizohet në mësimin e historisë por edhe të promovon koncept miltiperspektivë  bashkëkohor i  cili inkurajon mësim me mendim kritik përkundër qasjes tradicionale etnocentrike i cili bazohet në mësim përmendësh të përmbajtjes.

Lini një koment.