CHRCR

Archive

Ftesë

Të nderuar bashkëpunëtorë, kolegë dhe miq, Me kënaqësi të veçantë Ju ftojmë në shënimin e Ditës Ndërkombëtare të Refugjatëve në kuadër të projektit të UNHCR-së „Refugjat tani-Përgjithmonë njeri“, të realizuar nga Qendra për të drejtat e njeriut dhe zgjidhje të konflikteve. Në këtë eveniment, studentë nga Fakulteti i Arteve Dramatike dhe Fakulteti ...

Refugjat tani – njeri përgjithmonë

Marrëveshja për partneritet në projektin Ngritja e vetëdijes dhe përkrahje për refugjatët dhe azil-kërkuesit te bashkësitë lokale është e nënshkruar në mes të Qendrës për të drejta të njeriut dhe zgjidhje të konflikteve (QDNjZK) dhe Komesarijatit të lartë për refugjatë pranë Kombëve të bashkuara (UNHCR), zyra e Shkupit. Projekti ka ...