CHRCR

Blog

Ftesë

Të nderuar bashkëpunëtorë, kolegë dhe miq, Me kënaqësi të veçantë Ju ftojmë në shënimin e Ditës Ndërkombëtare të Refugjatëve në kuadër të projektit të UNHCR-së „Refugjat tani-Përgjithmonë njeri“, të realizuar nga Qendra për të drejtat e njeriut dhe zgjidhje të konflikteve. Në këtë eveniment, studentë nga Fakulteti i Arteve Dramatike dhe Fakulteti i Artit Figurativ […]

Refugjat tani – njeri përgjithmonë

Marrëveshja për partneritet në projektin Ngritja e vetëdijes dhe përkrahje për refugjatët dhe azil-kërkuesit te bashkësitë lokale është e nënshkruar në mes të Qendrës për të drejta të njeriut dhe zgjidhje të konflikteve (QDNjZK) dhe Komesarijatit të lartë për refugjatë pranë Kombëve të bashkuara (UNHCR), zyra e Shkupit. Projekti ka për qëllim ngritjen e vetëdijes […]

Barra e së kaluarës: Mësimi në Maqedoni 1944-1991

Në organizim të Qendrës për të drejtat e njeriut dhe zgjidhje te konflikteve me përkrahje nga Universiteti Kolumbia nga New York , grupi  historian nga Instituti për histori nacionale dhe Instituti për trashëgimi kulturore dhe shpirtërore të shqiptarëve, të udhëhequr nga Prof. D-r Irena Stefkovska dhe Prof. D-r Violeta Petroska-Beshka. përgatitën: kurrikulum për temën“Мaqedonia si […]