CHRCR

Правен водич за националниот систем на заштита за човековите права, „Во право си!“

2005/2006

Опис на проектот:

 

Тим кој учествувал:

Жарко Трајаноски
Идавер Мемедов
Викторија Миланова
Марина Ковачич
Денис Прешова
Подмладокот на Хелсинсшкиот Комитет за Човекови Права во Р.М.

Период на реализација:

2005/2006

Резултат:

Книга-водич низ националниот систем за човековите права

Партнери:

Хелсиншки комитет за човекови права на Р. Македонија

Донатори:

Шведски хелсиншки комитет

PDF:

Правен водич за националниот систем на заштита за човековите права, „Во право си!“