CHRCR

Филмски фестивал „Човековите права – столб на мирот“

2005

Опис на проектот:

 

Тим кој учествувал:

Проф. Др.Мирјана Најчевска
Сашо Н. Алушевски
Игор Алексов
Павле Игновски
Подмладокот на Хелсиншкиот комитет за човекови права во Р.М

Период на реализација:

2005

Резултат:

Проекции на филмови поврзани со Човековите Права

Партнери:

Хелсиншки комитет за човекови права на Р. М.

Донатори:

Швајцарска агенција за развој и соработка

PDF:

Филмски фестивал „Човековите права – столб на мирот“