CHRCR

Одбележување на 10. Декември-светскиот ден на Човековите Права

2005

Опис на проектот:

 

Тим кој учествувал:

Проф. Др.Мирјана Најчевска
Сашо Н. Алушевски
Игор Алексов
Павле Игновски
Подмладокот на Хелсиншкиот Комитет за човекови права во Република Македонија

Период на реализација:

2005

Резултат:

Изложба на тема човековите права-столб на мирот Филмски проекции и дискусии на тема човекови права Филмски проекции и дискусии на тема човекови права во Прилеп, Битола, Кичево и Гостивар

Партнери:

Хелсиншки комитет за човекови права на Р. Македонија, Life Radio

Донатори:

UNICEF

PDF:

Одбележување на 10. Декември-светскиот ден на Човековите Права

Галерија: