CHRCR

Почитување на разликите

Опис на проектот:

 

Тим кој учествувал:

Проф. Др.Виолета Петроска-Бешка
Сашо Н. Алушевски
Сејхан Кадриовска
Сафет Балажи

Период на реализација:

 

Резултат:

Програма

Партнери:

Хелсиншки комитет за човекови права на Р. Македонија

Донатори:

Швајцарска агенција за развој и соработка

PDF:

Почитување на разликите