CHRCR

Наративи во нашите истории

2006/2007

Опис на проектот:

Проектот имаше за цел да понуди нартаиви за настани значајни за етничкиот идентитет на Македонците и Албанците, запознавање со наративот на “другиот“ за да се развие чувство на почитување кон “другиот“ и откривање на разликите но и изнаоѓање на заеднички елементи

Тим кој учествувал:

Раководител: Проф. д-р Mирјана Најчевска, Виолета Петроска Бешка
Координатор: Љуан Имери

Период на реализација:

2006/2007

Резултат:

 

Партнери:

Институт за национална историја

Донатори:

Американски институт за мир –  Вашингтон

PDF:

Наративи во нашите истории