CHRCR

Мониторинг на инфраструктурата на основните училишта во Р.М.

Опис на проектот:

 

Тим кој учествувал:

проф. др. Мирјана Најчевска
Сашо Н. Алушевски
Подмладокот на Хелсиншкиот Комитет за Човекови Права во Република Македонија

Период на реализација:

 

Резултат:

Извештај за околу 50 најкритични училишта

Партнери:

Хелсиншки Комитет за Човекови Права во Република Македонија

Донатори:

Норвешки Хелсиншки Комитет за Човекови Права

PDF:

Мониторинг на инфраструктурата на основните училишта во Р.М.