CHRCR

Вооружениот конфликт во Македонија во 2001 година

2005

Опис на проектот:

Целта на проектот РАЗБИРАЊЕ НА СЕГАШНАТА ИСТОРИЈА е да помогне во премостување на постојната етничка поделеност во Република Македонија на тој начин што вооружениот конфликт од 2001, кој е широко доживеан како судир меѓу Албанците и Македонците, ќе го презентира во вид на специфична лекција по историја. Идејата беше оваа лекција во себе да ги вклопи радикалните перспективи на двете страни придружени со една заедничка верзија што е прифатлива за двете страни. Од прикажувањето на вооружениот конфликт на таков начин се очекува да придонесе во трансформирање на  улогата на историјата – од фактор што го продлабочува јазот, во мост за премостување на јазот што постои меѓу македонската и албанската заедница во Македонија.

Тим кој учествувал:

Раководител: Проф. д-р Mирјана Најчевска, Виолета Петроска Бешка
Координатор: Љуан Имери и Филипина Негриевска

Период на реализација:

2005

Резултат:

 

Партнери:

Институт за национална историја

Донатори:

Мисијата на Европската Унија

PDF:

Вооружениот конфликт во Македонија во 2001 година