CHRCR

Развој на заедниците преку подобрување на меѓуетничките односи и помирување

2003/2004

Опис на проектот:

Проектот е реализиран со цел да обезбеди механизми за подобрување на меѓуетничките односи и помирување на општинско, регионално и национално ниво преку воспоставување на меѓуселски совети составени од претставници од различни заедници.

Тим кој учествувал:

Раководители: Проф. д-р Виолета Петроска-Бешка и Проф. д-р Мирјана Најчевска
Координатори: Блерим Кољали, Сафет Балажи, Хикмете Селмани, Жарко Трајановски

Период на реализација:

2003

Резултат:

Програма

Партнери:

Европска перспектива
Перспектива
Суна
Хелсиншки комитет за човекови права во Република Македонија

Донатори:

Европска агенција за реконструкција

PDF:

Развој на заедниците преку подобрување на меѓуетничките односи и помирување