CHRCR

Разбирање на современата историја

2005

Опис на проектот:

 

Тим кој учествувал:

Проф. Др.Виолета Петроска-Бешка
Проф. Др.Мирјана Најчевска
Ирена Стефковска
Исамедин Азизи
Живко Степановски
Илир Мемеди
и 25 наставници по историја од средни училишта

Период на реализација:

2005

Резултат:

Модел Лекција за час по историја-Вооружениот конфликт на територијата на Република Македонија во 2001 година

Партнери:

Хелсиншки комитет за човекови права на Р. Македонија

Донатори:

Мисијата на Европската комисија