Македонски (Macedonia)Shqip(Shqiperia)


За нас

За нас

CHRCR Центарот за човекови права и разрешување конфликти од Скопје е невладина организација, односно здружение на граѓани, формирано со слободно здружување на граѓаните, заради остварување, заштита и усогласување на своите интереси и уверувања, како и заради вршење на дејности и активности за промоција и заштита на човековите права и слободи и развивање и унапредување на начините на меѓусебната комуникација меѓу луѓето, базирани врз овие права.

pdf Статут на здружението

 

Активности 20014-2016

Повеќе за Центарот

Годишен извештај 2017

Годишен извештај 2016

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2015

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2014

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2013

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2012

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2011


ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2010


ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2009


ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2008


Нашиот тим:

Проф. Д-р Виолета Петроска-Бешка

Претседател

Проф. Д-р Мирјана Најчевска

Соработник

Проф. Д-р Николина Кениг

Соработник

Сафет Балажи

Соработник

Љуан Имери, MSc

Извршен менаџер

Викторија Симоновска

Соработник

Филипина Негриевска

Соработник

Рената Дедова

Соработник

Емира Љама

Соработник

Сара Османи

Соработник