Македонски (Macedonia)Shqip(Shqiperia)


За нас

За нас

CHRCR Центарот за човекови права и разрешување конфликти од Скопје е невладина организација, односно здружение на граѓани, формирано со слободно здружување на граѓаните, заради остварување, заштита и усогласување на своите интереси и уверувања, како и заради вршење на дејности и активности за промоција и заштита на човековите права и слободи и развивање и унапредување на начините на меѓусебната комуникација меѓу луѓето, базирани врз овие права.

pdf Статут на здружението

 

Активности 20014-2016

Повеќе за Центарот

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2015

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2014

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2013

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2012

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2011


ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2010


ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2009


ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2008


Нашиот тим:

Проф. Др. Мирјана Најчевска

Кодиректор

Проф. Др. Виолета Петроска-Бешка

Кодиректор

Др. Николина Кениг

Соработник

Сафет Балажи

Соработник

Љуан Имери

Соработник

Викторија Симоновска

Соработник

Филипина Негриевска

Соработник

Рената Дедова

Соработник

Емира Љама

Соработник

Сара Османи

Соработник