Македонски (Macedonia)Shqip(Shqiperia)


Закон за недискриминација

Закон за недискриминација

<< Назад

Опис на проектот:

 

Тим кој учествувал:

Проф. Др. Мирјана Најчевска,
Викторија Миланова
(Широк тим од експерти од универзитетите во Р.М., адвокати, правници)

Резултат:

Предлог-закон за заштита од дискриминација

Партнери:

Хелсиншки комитет за човекови права на Р. Македонија

Донатори:

Шведски хелсиншки комитет

PDF:

Закон за недискриминација

<< Назад