Македонски (Macedonia)Shqip(Shqiperia)


Училиште по мерка на детето (пилот фаза на импрементација)

Училиште по мерка на детето (пилот фаза на импрементација)

<< Назад

Опис на проектот:

 

Тим кој учествувал:

Проф. Др.Виолета Петроска Бешка,
Проф. Др. Мирјана Најчевска,
Проф. Др. Снежана Адамчевска,
Проф. Др. Мирослава Николоска,
Доц. Др. Николина Кениг,
Филипина Негриевска,
Сејхан Кадриовска

Резултат:

Имлементација во пет пилот училиштa во 2007. Во текот на 2008, се приклучуваат нови пет училишта.

Партнери:

Министерство за образование и наука, Биро за развој на образованието

Донатори:

UNICEF

PDF:

Училиште по мерка на детето (пилот фаза на импрементација)

<< Назад