Македонски (Macedonia)Shqip(Shqiperia)


Слики во огледало

Слики во огледало

<< Назад

Опис на проектот:

 

Тим кој учествувал:

Проф. Др. Виолета Петроска Бешка,
Сашо Н. Алушевски,
Надица Костоска,
20 средношколци од гимназиите во Куманово и Гостивар и средните медицински училишта во Тетово и Скопје, каде е имплементирана програмата почитување на разликите. Четворица професори од училиштата.

Резултат:

Фото-книга „Слики во огледало“; Изложба на фотографии

Партнери:

Хелсиншки комитет за човекови права во Р. Македонија

Донатори:

Швајцарска агенција за развој и соработка

PDF:

Слики во огледало

<< Назад