Македонски (Macedonia)Shqip(Shqiperia)


Разбирање на конфликтите

Разбирање на конфликтите

<< Назад

Опис на проектот:

Програмата нуди базични знаења во врска со конфликтите, за да се поттикне воведувањето на соодветна „култура за мирољубиво разрешување конфликти” во училиштата и во секојдневниот живот на учениците и наставниците. Главната цел на програмата е да се зголеми свесноста и осетливоста за конфликти преку разбирање на природата на конфликтите, на факторите што ги предизвикуваат, поттикнуваат и засилуваат конфликтите, како и на техниките што помагаат за нивно мирољубиво разрешување.

Тим кој учествувал:

Раководител: Проф. д-р Виолета Петроска-Бешка
Координатор: Игор Угриновски

Резултат:

 

Партнери:

Потрага по заедничка основа

Донатори:

Католички служби за помош; Шведска агенција за меѓународен развој, Швајцарска агенција за развој и соработка

PDF:

Разбирање на конфликтите

<< Назад