Македонски (Macedonia)Shqip(Shqiperia)


Промоција на слободата на религијата и уверувањето во Република Македонија

Промоција на слободата на религијата и уверувањето во Република Македонија

<< Назад

Опис на проектот:

 

Тим кој учествувал:

Проф. Др.Мирјана Најчевска,
Викторија Миланова

Резултат:

Студија

Партнери:

Хелсиншки комитет за човекови права на Р. Македонија

Донатори:

Меѓуцрквен совет за мир (IKV)

PDF:

Промоција на слободата на религијата и уверувањето во Република Македонија

<< Назад