Македонски (Macedonia)Shqip(Shqiperia)


Почитување на разликите

Почитување на разликите

<< Назад

Опис на проектот:

 

Тим кој учествувал:

Проф. Др.Виолета Петроска-Бешка,
Сашо Н. Алушевски,
Сејхан Кадриовска,
Сафет Балажи

Резултат:

Програма

Партнери:

Хелсиншки комитет за човекови права на Р. Македонија

Донатори:

Швајцарска агенција за развој и соработка

PDF:

Почитување на разликите

<< Назад