Македонски (Macedonia)Shqip(Shqiperia)


Образование за мир

Образование за мир

<< Назад

Опис на проектот:

Програмата се заснова на промовирање  на меѓусебната соработка, на засилување на самопочитувањето и на развивање на почитувањето на другите што се разликуваат во поглед на етничката и културалната припадност, полот, социо-економскиот статус итн.
Програмата е формирана за потребите на пошироката неформална едукативна програма што се реализираше во рамките на младинските „Вавилон“ центри ширум Македонија.

Тим кој учествувал:

Раководител: Проф. д-р Виолета Петроска-Бешка
Соработници: Игор Угриновски, Сафет Балажи, Сејхан Кадриовска, Сашо Алушевски, Маја Цветаноска

Резултат:

 

Партнери:

 

Донатори:

Канцеларија на UNICEF во Скопје

PDF:

Образование за мир

<< Назад