Македонски (Macedonia)Shqip(Shqiperia)


Наративи во нашите истории

Наративи во нашите истории

<< Назад

Опис на проектот:

Проектот имаше за цел да понуди нартаиви за настани значајни за етничкиот идентитет на Македонците и Албанците, запознавање со наративот на “другиот“ за да се развие чувство на почитување кон “другиот“ и откривање на разликите но и изнаоѓање на заеднички елементи

Тим кој учествувал:

Раководител: Проф. д-р Mирјана Најчевска, Виолета Петроска Бешка
Координатор: Љуан Имери

Резултат:

 

Партнери:

Институт за национална историја

Донатори:

Американски институт за мир -  Вашингтон

PDF:

Наративи во нашите истории

<< Назад