Македонски (Macedonia)Shqip(Shqiperia)


Набљудување на Инфраструктурата во основните училишта во Република Македонија

Набљудување на Инфраструктурата во основните училишта во Република Македонија

<< Назад

Опис на проектот:

 

Тим кој учествувал:

Проф. Др.Мирјана Најчевска
Сашо Н. Алушевски
Подмладокот на Хелсинсшкиот Комитет за Човекови Права во Р.М.
Љуан Имери

Резултат:

Писмен и Фото-извештај за околу 50тина најзагрозени училишта

Партнери:

Хелсиншки комитет за човекови права на Р. Македонија

Донатори:

Норвешки хелсиншки комитет

PDF:

Набљудување на Инфраструктурата во основните училишта во Република Македонија

<< Назад