Македонски (Macedonia)Shqip(Shqiperia)


Мостови и патишта

Мостови и патишта

<< Назад

Опис на проектот:

 

Тим кој учествувал:

Проф. Др. Николина Кениг

Резултат:

Анализа на меѓуетничките релации во Р.М

Партнери:

 

Донатори:

Амбасада на Шведска, Амбасада на Швајцарија

PDF:

Мостови и патишта

<< Назад