Македонски (Macedonia)Shqip(Shqiperia)


Идентификување на ЛГБТ популација во Република Македонија

Идентификување на ЛГБТ популација во Република Македонија

<< Назад

Опис на проектот:

 

Тим кој учествувал:

Проф. Др.Мирјана Најчевска
Сафет Балажи,
Маја Цветановска

Резултат:

Истражување-студија “Идентификување на ЛГБТ популација во Република“

Партнери:

(имплементирачки партнер) МАССО

Донатори:

Шведски хелсиншки комитет

PDF:

Идентификување на ЛГБТ популација во Република Македонија

<< Назад