Македонски (Macedonia)Shqip(Shqiperia)


Граници на слободата и изборот: хомосексуалноста во Република Македонија

Граници на слободата и изборот: хомосексуалноста во Република Македонија

<< Назад

Опис на проектот:

 

Тим кој учествувал:

Проф. Др.Мирјана Најчевска,
Жарко Трајановски,
Маја Цветаноска,
Сафет Балажи

Резултат:

Студија „Граници на слободата и изборот: хомосексуалноста во Република Македонија“

Партнери:

Хелсиншки комитет за човекови права на Р. Македонија

Донатори:

Шведски Хелсиншки комитет, Фондација Институт отворено општество, Македонија

PDF:

Граници на слободата и изборот: хомосексуалноста во Република Македонија

<< Назад