Македонски (Macedonia)Shqip(Shqiperia)


Градење култура на мирот преку запознавање со културното наследство (Foxfire)

Градење култура на мирот преку запознавање со културното наследство (Foxfire)

<< Назад

Опис на проектот:

 

Тим кој учествувал:

Проф. Др.Виолета Петроска-Бешка
Сашо Н. Алушевски
Сејхан Кадриовска

Резултат:

Брошура-Обичаи при раѓање деца Изложба од истражувањата на терен.

Партнери:

Хелсиншки комитет за човекови права на Р. Македонија

Донатори:

CRS (Католички служби за помош)

PDF:

Градење култура на мирот преку запознавање со културното наследство (Foxfire)

<< Назад