Македонски (Macedonia)Shqip(Shqiperia)


Филмски фестивал „Човековите права – столб на мирот“

Филмски фестивал „Човековите права – столб на мирот“

<< Назад

Опис на проектот:

 

Тим кој учествувал:

Проф. Др.Мирјана Најчевска,
Сашо Н. Алушевски,
Игор Алексов,
Павле Игновски,
Подмладокот на Хелсиншкиот комитет за човекови права во Р.М

Резултат:

Проекции на филмови поврзани со Човековите Права

Партнери:

Хелсиншки комитет за човекови права на Р. М.

Донатори:

Швајцарска агенција за развој и соработка

PDF:

Филмски фестивал „Човековите права – столб на мирот“

<< Назад